Organisasjon og personale

Styret

Michael Kahn, styreleder
Ulla Angkjær Jørgensen, styremedlem
Mona Sprenger, styremedlem
Markus Lantto, styremedlem
Trond Åm, styremedlem
Inger Marie Bakken, varamedlem
Jan Olav Straume, varamedlem

Kunstnerisk råd

Elena Perez, daglig leder Trondhjems Kunstforening
Johan Börjesson, direktør Trondheim Kunstmuseum
Tore Reich, billedkunstner
Anne Tove Huse, billedkunstner
Beate Gjersvold, billedkunstner/kunsthistoriker

Personale

Elena Pérez, daglig og kunstnerisk leder, doktorgrad ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU (foreldrepermisjon)
Inger Marie Bakken vikarierer som daglig leder fram til 1. november 2018 og Rebeka Helena Blikstad som kunstnerisk leder fram til 1. oktober 2018
Rebeka Helena Blikstad, regnskapsfører, master i kunsthistorie fra NTNU
Enrique Eduardo Roura Perez, aspirant, master fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og arkitekt fra UNAM (MX)
Diana Lindbjerg Jørgensen, gallerivakt, master fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
Kathrine H. S. Skarsholt, gallerivakt, mastergradstudent i kunsthistorie ved NTNU