Organisasjon og personale

Styret

Michael Kahn, styreleder
Karin Aurora Lindell, styremedlem
Bente Hofstad, styremedlem
Markus Lantto, styremedlem
Trond Åm, styremedlem
Inger Marie Bakken, varamedlem
Jan Olav Straume, varamedlem

Kunstnerisk råd

Elena Perez, daglig leder Trondhjems Kunstforening
Johan Börjesson, direktør Trondheim Kunstmuseum
Anne Tove Huse, billedkunstner
Beate Gjersvold, billedkunstner/kunsthistoriker

Personale

Elena Pérez, daglig og kunstnerisk leder, doktorgrad ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Inger Marie Bakken, assistent til daglig leder, mastergrad i sosiologi, NTNU
Rebeka Helena Blikstad, regnskapsfører, master i kunsthistorie, NTNU (foreldrepermisjon fra mars 2019)
Enrique Eduardo Roura Perez, aspirant, master fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og arkitekt fra UNAM (MX)
Diana Lindbjerg Jørgensen, gallerivakt, master fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
Kathrine H. S. Skarsholt, gallerivakt, masterstudent i kunsthistorie, NTNU